Aanleg toegangsweg Bedrijvenpark Deltaweg

01 November 2023

Om Bedrijvenpark Deltaweg straks veilig en vlot te bereiken zijn we gestart met de aanleg van een nieuwe weg. KWS Infra is voor de zomervakantie gestart met de voorbereidingen. De komende maanden wordt de nieuwe toegangsweg langs het hotel Van der Valk aangebracht en wordt een deel van de Repelweg opnieuw aangelegd. Begin volgend jaar vernieuwen we ook het gedeelte van de Anthony Fokkerstraat tussen Hotel Goes en het Deltaplein.

Op onderstaande afbeelding is de toekomstige eindsituatie te zien. Bij het kruispunt met de Deltaweg komt een stoplicht. Er komen ook extra rijstroken richting het bedrijvenpark om de doorstroming te verbeteren. Fietsers hoeven straks niet de toegangsweg naar het bedrijvenpark over te steken want hier komt een fietstunnel.