Zet de stap!

Er is veel belangstelling voor ondernemen op Bedrijvenpark Deltaweg. Ruim 9 ha. is al gereserveeerd. Je kunt op dit moment nog inschrijven om een kavel te reserveren. Om de gewenste kwaliteitsstandaard voor Bedrijvenpark Deltaweg te bewaken zijn er selectie- en reserveringsvoorwaarden opgesteld. Deze zorgen bovendien voor transparante toewijzing als er meer gegadigden zijn voor dezelfde kavel. Hieronder lees je meer over het reserveren en de voorwaarden.

Reserveringsvoorwaarden

Alleen bedrijven kunnen een kavel afnemen op Bedrijvenpark Deltaweg. De gemeente Goes heeft een voorkeursverkaveling gemaakt. Deze zie je op de kavelkaart. Maatwerk-aanpassingen zijn mogelijk onder voorwaarden. Deze zijn:

  • De kavel is aan de straatzijde minimaal 30 m breed. De kavel heeft een minimale diepte van 60 m. De kleinst mogelijke kavel is dan 1.800 m2. In de voorkeursverkaveling is de kleinste kavel 2.388 m2.
  • De achterste perceelsgrenzen liggen vast, tenzij het gehele achterliggende perceel gekocht wordt.
  • Een kavel in de prijszone ‘Zichtlocatie laagbouw’ kan alleen verkocht worden in combinatie met minimaal 10 m2 in de ‘Zichtzone hoogteaccent’.

Het is mogelijk kavels te koppelen of samen te voegen. In principe mag een kavel op basis van het beeldkwaliteitsplan maximaal 1 ha groot zijn. Wanneer een kavel door koppeling of samenvoeging groter wordt dan 1 ha, kijken het bedrijf en de gemeente samen of er bijzondere omstandigheden zijn die overschrijding van de maximale grootte van de kavel rechtvaardigen. Die bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: een toegevoegde waarde van de komst van het bedrijf in relatie tot werkgelegenheid, of een aantrekkende werking voor andere bedrijven et cetera.

De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het voldoet aan de normen voor een drie sterren BREEAM-gebiedscertificering (Very Good). Een BREEAM-certificering betekent dat duurzaamheid wordt nagestreefd in de breedste zin van het woord.

De gemeente stimuleert bedrijven om ook deze extra stap te zetten. Een duurzaamheidscoach begeleidt ondernemers die zich willen vestigen op Bedrijvenpark Deltaweg. Samen kijken ze welke duurzame keuzes er passen bij het bedrijf en de omgeving. Dit heeft voor bedrijven - naast duurzame effecten - ook financiële (fiscale) voordelen. Lees meer hierover op de pagina Kwaliteit en Duurzaamheid.


Inschrijfproces

Via de link onder aan deze pagina kom je op het inschrijvingsformulier waar je een reserveringsaanvraag kunt doen. Je kunt nog geen voorkeur voor een specifieke kavel opgegeven omdat beschikbaarheid pas bekend is na verwerking van de eerste reserveringsfase. De geïnteresseerde die zich eerder inschrijft kan t.o.v. latere inschrijvers een eerdere keuze  maken uit de nog beschikbare kavels.

Reserveringsperiode

Kavels kunnen vrijblijvend en kosteloos gereserveerd worden voor 6 maanden. Dit geeft gelegenheid om financieringsmogelijkheden te onderzoeken en plannen verder uit te werken. Ben je na het verstrijken van de eerste reserveringstermijn zeker van je zaak, dan kun je een koop- of erfpachtovereenkomst sluiten. Heb je nog meer tijd nodig, dan is het, onder voorwaarden, mogelijk een 2e reserveringstermijn af te sluiten. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Koop of erfpacht

We bieden voor de kavels op Bedrijvenpark Deltaweg zowel een optie voor koop als een optie voor erfpacht. Een blanco koopcontract of erfpachtcontract en de algemene voorwaarden die daarbij gelden kun je opvragen door een e-mail te sturen naar y.pronk@goes.nl of c.aarnoutse@goes.nl

Vragen of opmerkingen

Heb je aanvullende informatie nodig of zijn er vragen? Neem contact op met onze accountmanager Constant Aarnoutse via c.aarnoutse@goes.nl of 06 43 15 98 18 of medewerker grondzaken Yolanda Pronk via y.pronk@goes.nl of 06 34 51 48 38.

Start je inschrijving hier